Polski | English

Artykuły

Urzędowe odpisy z ksiąg wieczystych dostępne od 1 stycznia 2014 roku na wniosek złożony e-mailem

Jak podaje Rzeczpospolita w artykule Renaty Krupy-Dąbrowskiej z dnia 11 lipca 2012 r. (str. C1) rząd przyjął założenia do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którymi nie będziemy musieli fatygować się do Wydziału Ksiąg Wieczystych najbliższego Sądu Rejonowego celem uzyskania urzędowego odpisu z księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości. Zamiast tego ma wystarczyć wniosek w tej sprawie złożony do Sądu w drodze zwykłego e-maila oraz uiszczenie należnej opłaty sądowej.

Po dopełnieniu powyższych wymogów otrzymamy na naszą elektroniczną skrzynkę pocztową odpis, który po wydrukowaniu przez nas będzie posiadał status dokumentu urzędowego. Jest to kolejny, po funkcjonujących już od prawie dwóch tygodni w obrocie prawnym elektronicznych odpisach z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk dokumentu rangi urzędowej, możliwy do uzyskania za pośrednictwem Internetu. O korzyściach płynących dla wszystkich z takich rozwiązań legislacyjnych pisaliśmy już wcześniej, postulując coraz szersze stosowanie zarówno elektronicznej formy komunikacji z sądem, jak i wydruków urzędowych, stanowiących alternatywną formę dokumentów urzędowych w rozumieniu k.p.c., które dla swego waloru dowodowego nie potrzebują już pieczątki i podpisu pracownika Sądu.

W przypadku odpisów z ksiąg wieczystych ma to ogromne znaczenie dla obrotu, gdyż rynek nieruchomości dotyka nie tylko osób prawnych, ale także osób fizycznych w stopniu dalece większym, aniżeli ma to miejsce w przypadku elektronicznych odpisów z KRS. W związku z powyższym należy zauważyć, że wprowadzenie opisywanego udogodnienia będzie miało wpływ nie tylko na szybkość postępowania przed sądami, ale także na usprawnienie zawierania umów związanych z nieruchomościami przed notariuszami.

Nie można również zapominać o niezwykle istotnym aspekcie, związanym z informacjami zawartymi w takich wydrukach odpisów z ksiąg wieczystych, jakim jest rękojmia wiary publicznej, wynikająca z przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Już od jakiegoś czasu mamy bowiem elektroniczny wgląd w treść każdej księgi wieczystej, która uległa migracji do informatycznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnej na stronie specjalnego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości - http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

O ile otwarcie tego podsystemu stanowiło i dalej stanowi duże ułatwienie dla wszystkich kupujących nieruchomości lub też wierzycieli chcących sprawdzić ewentualne obciążenia hipoteczne danej nieruchomości (np. celem sprawdzenia realnej wartości zabezpieczenia swojej wierzytelności), to jednak z danymi dostępnymi online nie wiążą się skutki w/w rękojmii. W praktyce oznacza to, że stuprocentową pewność przed dokonaniem transakcji lub zabezpieczeniem roszczenia mogliśmy mieć jedynie dysponując klasycznym papierowym odpisem z pieczątką i podpisem osoby go wydającej w jednym z punktów Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Przyjęte założenia do nowelizacji przedmiotowej ustawy wychodzą więc naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy będą mogli szybciej i wygodniej uzyskać pełnowartościową informację o tak fundamentalnym znaczeniu.

Podsumowując, jest to kolejna dobra zmiana w polskim prawie uwzględniająca rozwój technologii informatycznej i potrzeby obrotu prawno-gospodarczego, należy tylko ubolewać nad tak długim okresem potrzebnym do wprowadzenia jej w życie.