W przypadku nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego od dewelopera, transakcja taka nie podlega opodatkowaniu PCC. Co do zasady, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowy sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości (gruntowych, lokalowych, budynkowych). Stawka podatku wynosi w tym przypadku 2%. Jest to reguła ogólna, która ma zastosowanie głównie w przypadku umów sprzedaży nieruchomości pomiędzy osobami prywatnymi, a więc na tzw. „rynku wtórnym”.


W przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera należy mieć na uwadze, że deweloper jest przedsiębiorcą, który dokonuje odpłatnej dostawy towaru w postaci nieruchomości. Taka odpłatna dostawa jest opodatkowana VAT. W przypadku lokali mieszkalnych, będzie to często preferencyjna stawka VAT 8%. W takim przypadku należy mieć na uwadze treść art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


Podsumowując, w cenę sprzedaży mieszkania z rynku pierwotnego od dewelopera, wliczony jest podatek VAT w stawce 8%. Tym samym zakup takiej nieruchomości nie podlega już PCC i notariusz nie ma podstaw do pobrania takiego podatku.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl