Od 1 marca 2017 roku możemy składać pozew w EPU nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni wygranej w procesie i, co najważniesze, nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji!

 

Z początkiem 2017 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją kodeksu cywilnego, tym razem dotyczącą instytucji przedawnienia.

Działalność spółki komandytowej może być zakończona bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy mogą uzgodnić bowiem w drodze uchwały inny sposób zakończenia działalności (art. 67 ksh). Przykładowo może być to przeniesienie przedsiębiorstwa spółki na jednego ze wspólników.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20.07.2006 r. (dalej – „Konwencja”), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, opublikowana 30 grudnia 2016 roku wprowadziła szereg zmian w wielu ustawach, m.in. w kodeksie cywilnym. Zmiana dotyczy między innymi art. 115 k.c., który w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl