Koncepcja napisania niniejszego artykułu powstała wskutek doświadczeń uzyskanych po ponad półrocznej pracy z portalem internetowym e-sądu (zob. https://www.e-sad.gov.pl), tj. Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz praktycznego stosowania norm regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU), zawartych w przepisach art. 50528 ? 50537 kodeksu postępowanie cywilnego (dalej: k.p.c.). W związku z niebywałym sukcesem EPU oraz e-sądu, który według ostatnich danych, począwszy od stycznia 2011 roku odciążył tradycyjne sądy powszechne o blisko 1,5 miliona spraw (sic!), warto przyjrzeć się bliżej przyczynom tkwiącym za tym jakże udanym mariażem nowych technologii z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Nasza kancelaria była pierwszą w Polsce firmą, której pracownicy poddali się analizie biostrukturalnej STRUCTOGRAM, opracowanej w 1977 roku przez antropologa Rolfa W. Schrima (1918-1997).
Celem analizy za pomocą biostruktury było ustalenie pierwotnej osobowości każdego z nas i umożliwienie nam lepszego zrozumienia samych siebie i naszych współpracowników.
Szczególną zaletą STRUCTOGRAMU była dla nas jego prostota, szybkość, zapamiętywalna wizualizacja wyników, a przede wszystkim łatwa i bezpośrednia metoda poznania samego siebie.
Za seminarum, podczas którego dowiedzieliśmy się jak w pełni wykorzystać swój osobisty potencjał dziękujemy pani Annie Urbańskiej i Centrum Edukacyjno Consultingowemu "Concret" z Grudziądza.

 

W księgarniach ukazała się książka "Windykacja należności. Ujęcie interdyscplinarne." pod redacją naukową dr Katarzyny Kreczmańskiej Gigol. W publikacji, której współautorem jest radca prawny Radosław Cieciórski, przedstawiono istotę i złożony charakter windykacji należności (podejście finansowe, zarządcze, prawne i psychologiczne). Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji wykorzystywanych na etapie windykacji polubownej i sądowej. Czytelnik otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu windykacji należności – zarówno prowadzonej samodzielnie przez wierzyciela, jak i prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz pozna proces odzyskiwania należności Skarbu Państwa, przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, faktorów i ubezpieczycieli).


http://www.ksiegarnia.difin.pl/1540,.html?PHPSESSID=7cb997b7c1ef41252f6635df675f2044

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 października 2011 roku kancelaria Cieciórski Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych dołączyła do grona partnerów serwisu Internetowej Giełdy Długów - dlugi.info.

Serwis ten powstał na bazie wcześniejszego forum wymiany informacji przedsiębiorców o nierzetelnych kontrahentach występujących w polskim obrocie gospodarczym, głównie z branży budowlanej. Jego ciągle rosnąca popularność, jak również wiarygodność i rzetelność dostarczanych danych, doprowadziły w konsekwencji do przekształcenia w profesjonalną Internetową Giełdę Długów, działającą na podstawie art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Pomimo obecnego, szerszego spektrum działalności, dlugi.info pozostaje jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych, na których polscy przedsiębiorcy, nie tylko z branży budowlanej, mają okazję sprawdzić swoich przyszłych kontrahentów lub też ostrzec o nieuczciwych praktykach innych uczestników rynku, jak również zamieścić informację o zaległościach w płatnościach należności wynikających z wystawionych przez nich faktur.

Kancelaria z satysfakcją odnotowuje uzyskanie kolejnego, nowoczesnego i skutecznego narzędzia do jeszcze bardziej efektywnego windykowania należności naszych Klientów.

 

źródło: http://www.dlugi.info/ , http://www.dlugi.info/aktualnosci/wyswietl/102

Nasilenie przemocy, agresji, lekceważenie prawa i poczucie bezkarności, które są nieodłączną częścią współczesnego świata, mają swoje odbicie w sporcie, rozumianym nie tylko jako współzawodnictwo w określonej dyscyplinie, ale także pojmowanym sensu largo, jako sfera ludzkiej aktywności. Sportowe zmagania przyciągają szerokie rzesze ludzi, wśród których znajdują się nie tylko zainteresowani samym przebiegiem rywalizacji kibice, ale również osoby traktujące widowisko jako pretekst i tło dla przemocy i agresji.

Imprezy masowe, w tym masowe imprezy sportowe, są ważnym elementem życia społecznego. Bezpieczeństwo ludzi biorących w nich udział, jak i niczym niezakłócony, spokojny przebieg widowiska są istotnym obiektem zainteresowania polskiego ustawodawcy.
 
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje szereg wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych, specyficzne środki karne, a także regulacje o charakterze prewencyjnym.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl