W ramach szeroko komentowanej zmiany przepisów procedury cywilnej, która obowiązuje od 8 września 2016 roku, zmianie uległ  także przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 roku, wprowadziła do polskiego prawa podatkowego nową instytucję „opinii zabezpieczającej”, uregulowaną w nowododanych przepisach art. 119w – art. 119zf. Wniosek o wydanie takiej opinii składa się do Ministra Finansów i może on dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

W dniu 26 października br. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie wnoszenia opłat od pozwów w sprawach, w których pomimo wniosku powoda brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w trybie nakazowym.

„Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje - jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej - przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy” – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów dnia 19 października bieżącego roku (sygnatura SN: III CZP 5/16). Zapytanie dotyczyło sprawy sprzedaży samochodu, który od pozwanego nabył ojciec wraz z synem.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Projekt z dnia 11.07.2016 r.) ustawodawca zamierza umożliwić wydawanie nakazów zapłaty przez notariuszy. Celem ustawodawcy jest, jak sam tytuł proponowanej ustawy wskazuje, ułatwienie dochodzenia wierzytelności. Jednakże efekt, niestety, może być  mierny.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl