W końcówce 2016 r. będziemy mieć do czynienia z nową jakością postępowania egzekucyjnego, za którą odpowiedzialna będzie z jednej strony nowelizacja kpc, wchodząca w życie 8 września br. , z drugiej zaś ogłoszone przez panią Premier Beatę Szydło i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (dalej: MS) w dniu 13 czerwca br. założenia do nowej ustawy o komornikach sądowych (dalej: u.k.s.). Z perspektywy radców prawnych reprezentujących swoich mocodawców przed organami egzekucyjnymi, pierwsze wrażenia dot. ww. zmian są mieszane.


Co mają ze sobą wspólnego strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, pawilony wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy oraz obiekty kontenerowe? Wszystkie te obiekty są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy z nich jest również uznawany za tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego.


Z dniem 8 września 2016 r. wejdzie w życie przeważająca część przepisów dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z ubiegłego roku (Dz.U.2015.1311 z dnia 7 września 2015 r.). Szczegółowa lektura nowelizacji skłania do optymizmu. Co prawda zmiany w zakresie samego postępowania egzekucyjnego maja charakter wręcz rewolucyjny (chociażby umożliwienie złożenia wniosku egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej), jednakże w mojej opinii siła nowelizacji tkwi w jednoczesnym wprowadzeniu dużej liczby zmian pozornie niewielkich, ale za to niezwykle cennych od strony praktycznej. Wiele z nowych przepisów zmienia model postępowania tam, gdzie dotąd występowało szerokie pole do przewlekłości postępowań lub też prowadzonej z premedytacją przez strony obstrukcji procesowej.

 

Za przychody pracownika ze stosunku pracy uważa się m.in. wartość nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na jego rzecz. Jednym z takich świadczeń które zostało wymienione wprost w ustawie, jest możliwość wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2015 roku ustalił ryczałtem wartość pieniężną tego nieodpłatnego świadczenia, uzależniając ją od pojemności silnika samochodu.

Jednym z problemów związanych z zagadnieniem wprowadzonego z początkiem 2015 roku ryczałtowego określenia wysokości nieodpłatnego świadczenia pracownika, jest kwestia kwalifikacji podróży pracownika z miejsca jego zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem garażowania lub parkowania samochodu służbowego, do miejsca pracy. Powierzenie samochodu służbowego pracownikowi, który będzie go parkował w miejscu swojego zamieszkania jest wygodne dla obydwu stron stosunku pracy. Pracodawcy niejednokrotnie zastanawiają się, czy w takim wypadku odbywanie przez pracowników trasy dom-praca jest podróżą prywatną czy służbową, a w konsekwencji czy możliwość takiego przejazdu samochodem służbowym jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl