Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 roku, wprowadziła do polskiego prawa podatkowego nową instytucję „opinii zabezpieczającej”, uregulowaną w nowododanych przepisach art. 119w – art. 119zf. Wniosek o wydanie takiej opinii składa się do Ministra Finansów i może on dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

W dniu 26 października br. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie wnoszenia opłat od pozwów w sprawach, w których pomimo wniosku powoda brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w trybie nakazowym.

„Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje - jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej - przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy” – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów dnia 19 października bieżącego roku (sygnatura SN: III CZP 5/16). Zapytanie dotyczyło sprawy sprzedaży samochodu, który od pozwanego nabył ojciec wraz z synem.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Projekt z dnia 11.07.2016 r.) ustawodawca zamierza umożliwić wydawanie nakazów zapłaty przez notariuszy. Celem ustawodawcy jest, jak sam tytuł proponowanej ustawy wskazuje, ułatwienie dochodzenia wierzytelności. Jednakże efekt, niestety, może być  mierny.

W końcówce 2016 r. będziemy mieć do czynienia z nową jakością postępowania egzekucyjnego, za którą odpowiedzialna będzie z jednej strony nowelizacja kpc, wchodząca w życie 8 września br. , z drugiej zaś ogłoszone przez panią Premier Beatę Szydło i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (dalej: MS) w dniu 13 czerwca br. założenia do nowej ustawy o komornikach sądowych (dalej: u.k.s.). Z perspektywy radców prawnych reprezentujących swoich mocodawców przed organami egzekucyjnymi, pierwsze wrażenia dot. ww. zmian są mieszane.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl