Kodeks postępowania cywilnego przewiduje obowiązek tzw. podwójnego awizowania korespondencji, która przychodzi do adresata z sądu. Jeżeli nie istnieje możliwość odebrania przesyłki, listonosz zostawia w skrzynce pocztowej awizo z adnotacją, że list czeka na odbiór na poczcie. Po 7 dniach procedura się powtarza - listonosz ponownie zawiadamia, po czym adresat znów ma 7 dni na odebranie korespondencji. Po upływie dwóch tygodni pismo uważa się za prawidłowo doręczone. Od tego momentu mogą biec ważne dla adresata terminy sądowe.

 

Od 1 marca 2017 roku możemy składać pozew w EPU nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni wygranej w procesie i, co najważniesze, nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji!

 

Z początkiem 2017 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją kodeksu cywilnego, tym razem dotyczącą instytucji przedawnienia.

Działalność spółki komandytowej może być zakończona bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy mogą uzgodnić bowiem w drodze uchwały inny sposób zakończenia działalności (art. 67 ksh). Przykładowo może być to przeniesienie przedsiębiorstwa spółki na jednego ze wspólników.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20.07.2006 r. (dalej – „Konwencja”), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl