negocjacje i mediacjeNegocjacje

Nie każdy spór musi się zakończyć przed sądem, tak samo jak nie każda sprawa wszczęta przed sądem, musi zakończyć się wyrokiem!

W ramach naszej działalności zawodowej wielokrotnie przekonywaliśmy się o słuszności twierdzenia, że nawet najlepszy wyrok sądu, zawsze okazywał się być gorszy dla Klienta od najgorszej ugody.

 

Ponieważ szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów – podejmujemy się prowadzenia negocjacji w ich imieniu. Przedmiotem negocjacji są kwestie sporne, które albo już przerodziły się w konflikt pomiędzy stronami, albo za chwilę w taki się zmienią.

Argumenty natury prawnej nie muszą być na tym etapie ani decydujące, ani też w ogóle padać w toku negocjacji. Liczy się bowiem efekt końcowy uzyskany dla naszego Klienta i dobro jego biznesu.

Poszczególni członkowie zespołu Kancelarii odbyli szereg kursów i szkoleń, w tym z najlepszymi negocjatorami w kraju. Jednakże nie stoi za nami sama wiedza, ale także bogate doświadczenie praktyczne, które pozwala nam efektywnie minimalizować liczbę spraw kierowanych do sądu.

Mediacje

Jeżeli spór jest już na tyle zaogniony, że strony nie chcą lub nie mogą dalej rozmawiać ze sobą – wówczas proponujemy przeprowadzenie mediacji.

Staramy się wówczas odnaleźć źródło problemów, wyjaśnić sytuację i doprowadzić do stanu, w którym obie strony będą usatysfakcjonowane znalezionym wspólnie rozwiązaniem.

Równie ważne jest także to, aby po zakończonej mediacji strony chciały dalej prowadzić ze sobą biznes.

Mediacje są pod tym względem o wiele korzystniejsze w zestawieniu z latami, które strony mogłyby poświęcić na wyczerpujący proces sądowy, po którym zapewne o żadnej współpracy nie byłoby już mowy.

Po zakończonej mediacji strony pozostają dla siebie partnerami i obie wygrywają. W procesie sądowym zawsze ktoś przegrywa.

Ponadto – 80% mediacji kończy się sukcesem, zaś czas jej trwania jest zazwyczaj liczony w dniach, a nie w miesiącach lub latach.

Kolejny ważny czynnik mediacji to jej poufność. Wszystko zostaje pomiędzy stronami i mediatorem.

Powyższe informacje czynią mediacje unikalną propozycją dla wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią sobie czas, oszczędność kosztów i dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl