odszkodowaniaKorzystanie z usług turystycznych świadczonych przez biura podróży są niezmiennie jedną z najpopularniejszych form organizacji wypoczynku. Niejednokrotnie zdarza się, że rzeczywista jakość usług i standard zakwaterowania znacząco odbiegają od oferty biura podróży, postanowień umowy, czy też informacji zawartych w katalogu turystycznym. Przykładowo, zamiast szerokiej piaszczystej plaży turysta trafia na wąski, kamienisty, zatłoczony pas nadbrzeżny, zamiast pokoju z widokiem na morze ma do dyspozycji pokój z widokiem na fasadę sąsiedniego budynku, zamiast zakwaterowania o najwyższym standardzie zostaje ulokowany w brudnym pokoju bez klimatyzacji i z grzybem na ścianie. Niezadowolony turysta ma prawo domagać się od biura podróży rekompensaty finansowej za niezapewnienie warunków wypoczynku zgodnych z umową oraz utratę przyjemności z urlopu w związku z nienależytym wykonaniem umowy.


Zakres pomocy prawnej


Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko biurom podróży z tytułu nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych oraz poniesienia szkody polegającej na zmarnowanym urlopie.
Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniu reklamacyjnym przed biurem podróży, a w przypadku niesatysfakcjonującego zakończenia negocjacji, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym przeciwko organizatorowi wycieczki, celem uzyskania wyroku zasądzającego odszkodowanie, któe satysfakcjonowałoby naszego Klienta.
W ramach swych obowiązków gotowi jesteśmy służyć pomocą we wszystkich sprawach związanych z turystyką i prawem turystycznym, w szczególności poprzez:
  • reprezentację Klientów w postępowaniach przed biurami podróży i Sądami,
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji w zakresie prawa turystycznego oraz dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od biur podróży,
  • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do rzeczników praw konsumentów, Polskiej Izby Turystyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl