prawa autorskieW ramach naszej praktyki reprezentujemy Twórców, którym zależy na skutecznej ochronie swoich interesów majątkowych i aktywnym dochodzeniu należnych im praw.

Niezależnie od tego, czy ktoś bez udzielonej licencji lub zgody wykorzystał utwór naszego Klienta – literacki, publicystyczny, muzyczny, filmowy, sceniczny czy kartograficzny, autorzy są zawsze uprawnieni, aby żądać:

  • zaniechania naruszania przez sprawcę
  • usunięcia skutków naruszenia np. poprzez usunięcie utworu z czyjejś witryny internetowej lub wyraźne wskazanie jego autora
  • naprawienia wyrządzonej szkody albo na zasadach ogólnych prawa cywilnego, albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione przez sprawcę - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu
Katalog naszych usług obejmuje:
  • przygotowanie profesjonalnego kontraktu – umowy o dzieło, jak również umowy agencyjnej oraz innych, które skutecznie zabezpieczą autorskie prawa majątkowe naszych Klientów i nie tylko
  • reprezentowanie w toku negocjacji z producentami
  • skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przysługujących autorom, zarówno przed sądem, jak i w drodze zawierania pozasądowych porozumień ze sprawcami naruszeń
  • doradztwo w zakresie prewencyjnej ochrony praw autorskich
  • występowania w procesach o naruszenie dóbr osobistych

BBlocks are self contained structural elements in Gantry 5 that can be particles, positions or spacers. They have several controls, such as sizing, but also allow you to select from a dropdown list of variations, as well as insert your own CSS classes.

Add low opacity to a block
Center the block content
Apply background to the whole block
Remove outer margin/padding
Align block content to the left
Align block content to the right
Remove outer margin
Remove outer padding
Add squared corners to a block
Add rounded corners to a block
Add a shadow effect to a block
Add a different shadow to a block

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl