Znak towarowy można zastrzec dokonując jego rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

TAK, choć wymaga to spełnienia określonych warunków, dzięki którym możliwe będzie naliczanie odsetek od należnego odszkodowania.

Przedsiębiorcy obsługujący zagraniczne linie lotnicze dobrze wiedzą, że sprzedaż paliwa lotniczego dla takich podmiotów jest opodatkowana preferencyjną stawką 0% VAT. Jest to tzw. "zwolnienie z prawem do odliczenia".

Czy możemy jednak stosować taką stawkę również w przypadku, gdy paliwo wprawdzie tankowane jest bezpośrednio do samolotu, jednak jego nabywcą nie jest zagraniczny przedsiębiorca lotniczy, ale pośrednik?

W przypadku gdy podatnik nie zgadza się z indywidualną interpretacją podatkową, może ją zaskarżyć bezpośrednio do sądu administracyjnego. Na mocy nowych przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935) procedura ta od dnia 1 czerwca 2017 r. uległa przyspieszeniu.

Dłużnik może wnieść do komornika wniosek o umorzenie egzekucji co do świadczeń przyszłych.

Jeżeli dłużnik zobowiązany jest do regularnego płacenia określonej kwoty, np. alimentów lub renty, a z tego obowiązku przestanie się wywiązywać, wierzyciel może skierować sprawę do komornika.

Koszty komornika ponosi dłużnik poprzez opłaty egzekucyjne. Nawet jeżeli dłużnik zacznie płacić terminowo, komornik wciąż będzie go obciążał kosztami.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl