Od 1 marca 2017 roku możemy składać pozew w EPU nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni wygranej w procesie i, co najważniesze, nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji!

 

 

Jest to rezultat nowych przepisów, dzięki którym wystarczy w pozwie wpisać wniosek o umorzenie postępowania na wypadek, gdyby sąd:

1) miał wątpliwości co do naszego roszczenia (bo jest oczywiście bezzasadne lub uzasadnienie było niejasne),
2) uznał, że abyśmy mogli żądać zapłaty od pozwanego to najpierw musielibyśmy wykonać swoje zobowiązanie wobec niego a tego nie wykazaliśmy,
3) stwierdził, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju,
4) wydał nakaz zapłaty ale potem okazałoby się, że nie można pozwanemu doręczyć nakazu z powodów opisanych w punkcie 3 lub też pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mógł być pozwanym (brak zdolności sądowej, procesowej) albo wystąpił brak organu reprezentującego pozwanego (np. brak zarządu w sp. z o.o.).
 
Jeżeli zaistnieje którakolwiek z powyższych sytuacji to sąd umorzy postępowanie i zwróci nam całą opłatę sądową.

Oczywiście należy pamiętać, że tak umorzone postępowanie nie spowoduje, że przerwiemy bieg przedawnienia. Ten nadal będzie biegł jak gdyby pozew nigdy nie został złożony.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl