Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.). Modyfikacji ulegną obowiązki pracodawców użytkowników oraz agencji pracy tymczasowej, a pracownicy tymczasowi zostaną objęci nowymi uprawnieniami.


Najważniejszą nowością wydaje się być zmiana sposobu ustalania limitu czasu trwania zatrudnienia tymczasowego. Dotychczas jedna agencja mogła kierować pracownika do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy na okres do 18 miesięcy w trakcie 3 lat.


Rozwiązanie takie prowadziło jednak do pewnych nadużyć, wystarczające było bowiem, aby pracownik zmienił agencję zatrudnienia i limit ten rozpoczynał bieg od nowa, pomimo wykonywania pracy u tego samego pracodawcy użytkownika.


Obecnie ustawodawca wprowadza ograniczenie, które pozwala pracodawcy użytkownikowi na korzystanie z pracy tego samego pracownika tymczasowego w czasie nieprzekraczającym łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym łącznie 36 kolejnych miesięcy. Ta sama osoba nie będzie więc mogła pracować dla jednego pracodawcy użytkownika ponad dotychczasowy limin bez względu na to, przez jaką agencję jest zatrudniona.

Co więcej, powyższe ograniczenie zacznie obowiązywać nie tylko pracowników, lecz także osoby wykonujący swoje obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych.


Jednocześnie zmianą szczególnie istotną z perspektywy pracowników tymczasowych jest poddanie pracownic ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku ciąży.


Zgodnie z nowelizacją umowy o pracę tymczasową, trwające w dniu 1 czerwca 2017 roku, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Pracownice tymczasowe uzyskają uprawnienia identyczne, jak w przypadku zwykłego stosunku pracy, w tym prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl