Dłużnik może wnieść do komornika wniosek o umorzenie egzekucji co do świadczeń przyszłych.

Jeżeli dłużnik zobowiązany jest do regularnego płacenia określonej kwoty, np. alimentów lub renty, a z tego obowiązku przestanie się wywiązywać, wierzyciel może skierować sprawę do komornika.

Koszty komornika ponosi dłużnik poprzez opłaty egzekucyjne. Nawet jeżeli dłużnik zacznie płacić terminowo, komornik wciąż będzie go obciążał kosztami.

Dłużnik który chce dalej spłacać swoje zobowiązania bez udziału komornika, może żądać umorzenia egzekucji co do przyszłych płatności. Musi przy tym spełnić określone warunki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego.

Aby żądać umorzenie egzekucji co do świadczeń przyszłych,  dłużnik musi:

- zapłacić wszystkie zaległe kwoty,

- złożyć równowartość przyszłych świadczeń na 6 miesięcy do przodu, do depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów,

- upoważnić komornika do podjęcia tej kwoty w razie jakichkolwiek opóźnień.

Jeśli dłużnik spełni wszystkie warunki i złoży do komornika wniosek o umorzenie egzekucji w tym zakresie, komornik będzie musiał umorzyć egzekucję co do świadczeń przyszłych.

Dzięki temu, dłużnik nie będzie ponosić uciążliwych, comiesięcznych opłat na rzecz komornika.

Jednocześnie powstanie zwłoki z chociaż jedną płatnością powoduje automatyczne wznowienie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Komornik w pierwszej kolejności zabierze wówczas pieniądze z depozytu.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl