Przedsiębiorcy obsługujący zagraniczne linie lotnicze dobrze wiedzą, że sprzedaż paliwa lotniczego dla takich podmiotów jest opodatkowana preferencyjną stawką 0% VAT. Jest to tzw. "zwolnienie z prawem do odliczenia".

Czy możemy jednak stosować taką stawkę również w przypadku, gdy paliwo wprawdzie tankowane jest bezpośrednio do samolotu, jednak jego nabywcą nie jest zagraniczny przedsiębiorca lotniczy, ale pośrednik?

Przyjąć można jedno z dwóch stanowisk. Wszystko zależy od interpretacji art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, który stanowi, że stawkę 0% VAT stosuje się do dostaw towarów służacych zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Na gruncie tej regulacji możemy przyjąć, że dostawa paliwa lotniczego na rzecz pośrednika nie spełnia tych warunków i nie korzysta ze stawki 0% VAT.

W takim bowiem przypadku, dostawa paliwa "nie służy" zaopatrzeniu samolotów, ale zaopatrzeniu pośrednika w paliwo. Dopiero dostawa od pośrednika do linii lotniczej, będzie korzystać z preferencji w VAT.

Z drugiej jednak strony, można przyjąć, że jeżeli paliwo wprawdzie kupuje pośrednik, jednak paliwo to tankowane jest przez nas bezpośrednio do samolotu, to taka dostawa spełnia warunki do opodatkowania stawką 0%. W takim bowiem przypadku nie jest istotne kto kupuje paliwo, ale to że dostawa tego paliwa służy bezpośrednio zaopatrzeniu samolotu. Wskazany powyżej przepis nie przewiduje wymogu co do tożsamości nabywcy paliwa, ale wymóg co do sposobu wykorzystania tego paliwa.

Dokładnie takie zagadnienie jest przedmiotem rozpoznania przez WSA w Warszawie w sprawie jednego z naszych klientów. O efekcie, niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl