Jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń prostych i drobnych jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Jest ono postępowaniem odrębnym, uregulowanym w k.p.c. od 2010 roku. Cechą charakterystyczną EPU jest wymóg wniesienia pozwu za pomocą komunikacji elektronicznej. Jedynym sądem właściwym do rozpoznawania spraw w EPU jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Pozew w EPU nie zawiera żadnych załączników – jedynie ich wskazanie.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje obowiązek tzw. podwójnego awizowania korespondencji, która przychodzi do adresata z sądu. Jeżeli nie istnieje możliwość odebrania przesyłki, listonosz zostawia w skrzynce pocztowej awizo z adnotacją, że list czeka na odbiór na poczcie. Po 7 dniach procedura się powtarza - listonosz ponownie zawiadamia, po czym adresat znów ma 7 dni na odebranie korespondencji. Po upływie dwóch tygodni pismo uważa się za prawidłowo doręczone. Od tego momentu mogą biec ważne dla adresata terminy sądowe.

 

Od 1 marca 2017 roku możemy składać pozew w EPU nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni wygranej w procesie i, co najważniesze, nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji!

 

Z początkiem 2017 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją kodeksu cywilnego, tym razem dotyczącą instytucji przedawnienia.

Działalność spółki komandytowej może być zakończona bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy mogą uzgodnić bowiem w drodze uchwały inny sposób zakończenia działalności (art. 67 ksh). Przykładowo może być to przeniesienie przedsiębiorstwa spółki na jednego ze wspólników.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl