TAK - od 1 czerwca 2017 roku podwykonawca nabył takie uprawnienie. Może dokonać samodzielnego zgłoszenia do inwestora pod warunkiem, że zgłoszenie złoży na piśmie (pod rygorem nieważności!).

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) weszło w życie 24 maja 2016 roku, a zacznie obowiązywać w pełni od 25 maja 2018 roku.

Dniem wygaśnięcia mandatu członka organu spółki z o.o. i akcyjnej jest dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym zakończyła się kadencja zarządu lub rady nadzorczej.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.). Modyfikacji ulegną obowiązki pracodawców użytkowników oraz agencji pracy tymczasowej, a pracownicy tymczasowi zostaną objęci nowymi uprawnieniami.

Z dniem 9 czerwca 2015 roku nastąpiła rewolucja w zakresie opodatkowania działalności prowadzonej przez komorników sądowych. W tym dniu Minister Finansów wydał interpretację ogólną przesądzającą, że wykonywane przez komorników czynności stanowią świadczenie  usług  za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu VAT. Tym samym zmianie uległa wcześniejsza, korzystna dla komorników interpretacja z 2004 roku. Z dnia na dzień, pomimo niezmienionych przepisów, komornicy zostali zmuszeni do powiększania opłat egzekucyjnych o VAT.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl