pzwJesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, reprezentującego interesy gospodarcze członków Związku, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku i przełamywanie złych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku, a także działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego.

 

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem Federation of European National Collection Associations (FENCA) - organizacji pozarządowej, skupiającej 24 europejskie organizacje związkowe firm windykacyjnych.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl