prawo gospodarczeSłuchamy Klientów i poznajemy ich potrzeby biznesowe by znaleźć rozwiązania prawne, które sprawdzą się dla nich najlepiej, niezależnie od tego czy są oni mikroprzedsiębiorcami działającymi na rynkach lokalnych, czy też operują kapitałem umożliwiającym funkcjonowanie na giełdzie. Potrafimy przygotowywać efektywne umowy lub statut spółki, a następnie szybko i sprawnie przeprowadzić spółkę przez postępowanie rejestrowe. Naszym Klientom towarzyszymy na każdym etapie ich funkcjonowania, poprzez tworzenie dla nich bezpiecznych kontraktów gospodarczych, windykowanie ich wierzytelności oraz przystosowywanie ich biznesu do zmieniających się warunków prawnych i gospodarczych.

Sukces nowo zakładanego biznesu zależy w ogromnej mierze od dobrego pomysłu, jednak właściwy wybór formy prawnej może zarówno zwiększyć efektywność w jego zarządzaniu, jak i wpłynąć na szereg innych, kluczowych czynników w życiu każdego przedsiębiorcy, takich jak, np. należyte zabezpieczenie interesów wspólników, optymalizacja podatkowa prowadzonego przedsiębiorstwa czy możliwości jego rozwoju. Prawo gospodarcze zawiera w sobie szereg norm i regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W jego skład wchodzi m.in. prawo spółek handlowych, które reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Dla naszych Klientów:
 • przygotowujemy umowy i statuty spółek prawa handlowego dopasowane zarówno do potrzeb wspólników, jak i do wymogów obrotu gospodarczego,
 • tworzymy postanowienia umowne oddające w pełni wolę naszych Klientów oraz najlepiej zabezpieczające ich interesy na każdym etapie funkcjonowania spółek,
 • rejestrujemy podmioty w Krajowym Rejestrze Sądowym w szczególności dbając o szybkość i efektywność postępowania rejestrowego, m.in. poprzez ciągły monitoring pracy sądów,
 • służymy pomocą w bieżącej działalności organów spółek,
 • przekładamy pomysły biznesowe na język prawny, doradzamy w zakresie tworzenia uchwał wspólników i ich zgromadzeń, jak również możliwych wariantów działania w ramach danej formy prawnej,
 • zapewniamy pełną obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy, sporządzamy wszelkie potrzebne protokoły, regulaminy oraz zawiadomienia,
 • prowadzimy procesy przekształcania, łączenia i likwidacji spółek,
 • wskazujemy najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące wyboru formy działalności gospodarczej w ramach prawa handlowego, mając na uwadze specyfikę branży, jaką reprezentuje nasz Klient, oraz przepisy podatkowe,
 • wypełniamy wszelkie niezbędne formularze rejestrowe, wymagane od przedstawicieli spółek na etapie jej powstawania, prowadzenia przez nią aktywnej działalności, jak i w trakcie jej likwidacji,
 • zakładamy spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, w które zaangażowani są także inwestorzy zagraniczni,
 • w imieniu naszych Klientów zaskarżamy uchwały organów spółek kapitałowych, które są sprzeczne z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzą w interesy spółki lub mają na celu pokrzywdzenie wspólnika,
 • reprezentujemy także członków Zarządu, wspólników oraz akcjonariuszy w kontaktach z ich spółkami.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl