windykacjaSkupienie osób, wiedzy i umiejętności praktycznych związanych ze skuteczną realizacją wierzytelności w jednym miejscu i czasie, pozwala nam zaoferować kompleksową usługę windykacji wierzytelności na najwyższym poziomie. W trakcie odzyskiwania należności kładziemy nacisk na skuteczne wykorzystanie umiejętności prowadzenia skomplikowanych negocjacji. W procesie odzyskiwania należności optymalnie wykorzystujemy także instytucję przelewu, potrącenia, kompensaty, konwersji, odnowienia, zamiany świadczenia, przekazu, uznania, poręczenia, ustanowienia hipoteki, ustanowienia zastawu, czy wreszcie wykorzystania aktu dobrowolnego poddania się egzekucji sądowej.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Windykacji, który należy do FENCA, międzynarodowej organizacji skupiającej krajowe związki firm windykacyjnych. Jako partner międzynarodowej sieci windykacyjnej Qllective możemy prowadzić skuteczną windykację nie tylko w Polsce lecz także w kilkudziesięciu państwach
na 5 kontynentach.

CZTERY KROKI DO ODZYSKANIA PIENIĘDZY:

Negocjacje

Standardem naszych działań jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem. W imieniu Klienta prowadzimy negocjacje, przy zachowaniu należytej staranności i dobrze pojętego interesu naszego Mocodawcy.

Postępowanie sądowe

W przypadku bezskutecznego zakończenia procesu negocjacji prowadzimy postępowanie sądowe w celu uzyskania dla naszego Klienta wyroku, który umożliwi prowadzenie dalszej windykacji poprzez egzekucję komorniczą.

W celu zminimalizowania zaangażowania finansowego naszych Klientów w prowadzone postępowania sądowe proponujemy prowadzenie spraw w trybie elektronicznym przez e-sąd w Lublinie, dzięki któremu uzyskujemy oszczędność do 75% standardowych kosztów procesu.

Postępowanie egzekucyjne

W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy wyłącznie z wybranymi komornikami na terenie kraju, co umożliwia nam bezpośredni kontakt z organami egzekucyjnym. Szybka wymiana informacji, uzyskanych w toku poszukiwania majątku dłużników, pozwala na znaczne skrócenie czasu egzekucji i zwiększenie jej skuteczności.

Postępowanie uzupełniające

W trakcie całego postępowania windykacyjnego prowadzimy alternatywne działania, zmierzające do korzystnej dla Klienta sprzedaży należności na Internetowej Giełdzie Długów.
Dłużników naszych Klientów zgłaszamy do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor S.A.


Gdyby jednak postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne z uwagi na brak majątku podlegającego egzekucji, proponujemy naszym Klientom skorzystanie m.in. z możliwości:
  • dochodzenia roszczeń od członków zarządu sp. z o.o.,
  • dochodzenia prawa do egzekucji z majątku, którego dłużnik wyzbył się z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • dochodzenia roszczeń od następców prawnych/spadkobierców dłużnika, oraz innych, niewymienionych powyżej,
  • odpisania wierzytelności w tzw. złe długi i skorzystania z ulg podatkowych.

Na podstawie wieloletnich analiz stwierdziliśmy, że najwyższa skuteczność w windykacji wierzytelności uzyskiwana jest w przypadku długów przekazywanych do windykacji w ciągu trzech miesięcy od daty ich wymagalności.
Dlatego też wysokość naszego wynagrodzenia prowizyjnego uzależniona jest od wieku należności, tj. okresu od daty wymagalności długu do daty przekazania nam sprawy do windykacji. Im szybciej Klienci zlecają nam windykację długów, tym mniejszą płacą prowizję od odzyskanych wierzytelności.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl