Dyrektywa Omnibus już działa. Czas na kontrole UOKIK.