O nas

O nas 2018-12-03T16:20:50+00:00

mgr Radosław Cieciórski

Radca prawny – partner

Partner Zarządzający w Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-724, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Podyplomowych Studiach Windykacji Wierzytelności oraz Podyplomowych Studiach Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa, współautor książek “Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne” oraz „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie.”, prelegent i panelista na licznych konferencjach poświęconych tematyce windykacji wierzytelności.

mgr Olga Wacławik

Radca prawny – partner

Partner Zarządzający w Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-755, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji, pracę magisterską p.t. “Łączenie się spółek kapitałowych” obroniła w Katedrze Prawa Handlowego, ukończyła także Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca końcowa pt. “Weksel w obrocie gospodarczym”. W kręgu jej zainteresowań pozostają aspekty prawa cywilnego, jak i gospodarczego, a w szczególności zagadnienia związane ze stosowaniem Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

mgr Przemysław Kosiński

Radca prawny – partner

Partner Zarządzający w Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-954, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji, pracę magisterską p.t. “Regulacja prawna międzynarodowych sporów inwestycyjnych” obronił w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; ukończył także International Trade and Business Summer Law Program w Krakowie, organizowany przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński. Autor wielu artykułów prasowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa postępowania cywilnego. Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych.

mgr Lucyna Kolenda

Radca Prawny

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr – 1021. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pt. „Patologie w sporcie i prawne sposoby walki z nimi w prawie polskim, europejskim i międzynarodowym”„ obroniła w Katedrze Teorii Prawa i Państwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Project Manager w Architectural Association School of Architecture in London. Członek Komisji Rewizyjnej w Kole Naukowym Prawa Sportowego, Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Zarządu Proobywatelskiego Stowarzyszenia Wyborcy.

mgr Kamil Wielewicki

Radca Prawny | Doradca Podatkowy

Radca Prawny, Doradca Podatkowy i Członek Zespołu Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Toruniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiada tytuł magistra prawa (praca magisterska p.t. „Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu jako środek karny”) oraz magistra doradztwa podatkowego (praca magisterska p.t.: „Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy w prawie podatkowym”).

Specjalista z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

mgr Jacek Lemiecha

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski (numer APL-TR-170013, Legitymacja Aplikanta numer AC00360, ważna do dnia 31 grudnia 2020 roku), Młodszy Prawnik w Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji, Pracę Magisterską p.t. „Obszarowe formy ochrony przyrody w prawie polskim” obronił w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Autor wielu publikacji na stronach branżowych. Bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym w ramach prac na poziomie ministerialnym i sejmowym/senackim.

mgr Krzysztof Antkowicz

Aplikant Radcowski

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w 2016 roku ukończył stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo. Uzyskał absolutorium oraz obronił pracę magisterską pod tytułem „Podatek VAT w budownictwie” w Katedrze Prawa Finansów Publicznych. Od 2015 roku posiada uprawnienia młodszego księgowego. Przechodząc a minori ad maius, w 2016 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich OIRP w Toruniu pod nr APL-TR- 170001, nr legitymacji AC00362 ważna do 31/12/2020. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach olsztyńskich i toruńskich zaś w lipcu 2017 roku podjął pracę jako Młodszy Prawnik w Kancelarii Cieciórski Wacławik. Pasjonuje go prawo podatkowe oraz zarządzanie wierzytelnościami.

Tatiana Kędziora

Kierownik sekretariatu

W Kancelarii zajmuje się zarządzaniem i obsługą sekretariatu. Dba o obieg dokumentów i korespondencji. W karierze zawodowej od 2011 roku współpracowała z podmiotami posiadającymi znaczny kapitał zakładowy, prowadząc ich biura i uczestnicząc w rozmowach biznesowych. Odpowiada za pierwszy kontakt z klientami Kancelarii. Dzięki jej umiejętnościom interpersonalnym i wysokiej kulturze osobistej, obsługa P.T. Klientów jest na najwyższym poziomie. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim. Ukończyła kurs lektorski, posiada doświadczenie w pracy nad oprawą lektorską materiałów radiowych. Dzięki posiadanym umiejętnościom jest nieodzowną częścią Zespołu Kancelarii.

Ewentualny Kandydat/Kandydatka

Aplikant, Asystent

Ewentualny Kandydatów/Kandydatka winien/winna złożyć swoja aplikację wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres korespondencyjny Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spólka Partnerska radców Prawnych, ul. Słowackiego 39/4, 87-100 Toruń. W składanych dokumentach winna znaleźć się własnoręcznie podpisane oświadczenie woli o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). ”