Kowboje wierzytelności muszą wcześniej wrócić do domu

Kowboje wierzytelności muszą wcześniej wrócić do domu

Prowadząc przedsiębiorstwo jesteśmy narażeni na straty powstałe na skutek działalności nieuczciwych kontrahentów. Biznesowi partnerzy, gdy przestają płacić za swoje zobowiązania stają się ciężarem, z którym nie zawsze możemy sobie poradzić.

Dłużnicy skutecznie potrafią uchylać się od odpowiedzialności, wykorzystując w tym celu najróżniejsze metody. Jeszcze do niedawna gonitwa za dłużnikiem mogła trwać nawet 10 lat,  my w tym czasie mieliśmy gwarancję, że kowboje wierzytelności chwytając majątek dłużnika skutecznie dokonają jego egzekucji.

Obecnie na skutek zmian dokonanych w prawie, już od 9 lipca obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń prawomocnie stwierdzonych. Ogólny termin przedawnienia został skrócony do 6 lat, zaś sądy zostały zobowiązane do uznawania przedawnienia z urzędu.

Zapominalscy przedsiębiorcy lub ich kowboje mogą mieć w obliczu tych zmian duże problemy, bowiem przepisy obowiązują, także w odniesieniu do roszczeń przedawnionych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Jeśli dotychczas brakowało Ci motywacji do wystąpienia z powództwem przeciwko dłużnikowi, nowe przepisy powinny stanowić doskonały katalizator.

Przez |2020-11-08T20:27:34+02:0030 lipca 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.