Praca

Praca2020-01-13T08:43:54+02:00

Ewentualny Kandydat/Kandydatka winien/winna złożyć swoją aplikację, zawierającą Curriculum Vitae wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim, na adres korespondencyjny Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Słowackiego 39/4, 87-100 Toruń. W składanych dokumentach winno znaleźć się własnoręcznie podpisane oświadczenie woli o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Po prawnie, ale bez serca