Pakiet SLIM VAT – nowoczesny i prosty VAT

Pakiet SLIM VAT – nowoczesny i prosty VAT

Czy podatek może być nowoczesny i prosty?

Właśnie taki w założeniu ustawodawcy ma być VAT dzięki wprowadzeniu pakietu SLIM VAT.

Nazwa pakietu pochodzi od słów: simple, local, modern. Celem wprowadzonych zmian ma być ułatwienie rozliczania VAT przez przedsiębiorców.

Istotnym elementem pakietu SLIM VAT jest przede wszystkim uproszczenie korygowania faktur in minus. Do tej pory obniżenie podstawy opodatkowania i VAT-u było uzależnione od otrzymania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Nie będzie to już konieczne. Korekty można dokonać w dniu wystawienia faktury korygującej. Warunkiem koniecznym jest jednak to,  aby przedsiębiorca udokumentował swoje uzgodnienia dokonane z nabywcą w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania.

Zmianom uległa też regulacja w zakresie faktur in plus. Korekty zwiększonej podstawy opodatkowania dokonuje się bowiem za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiły przyczyny, które doprowadziły do zwiększenia podstawy opodatkowania.

Warto pamiętać, że dwukrotnie zwiększono maksymalną wysokość „prezentów małej wartości”. Obecnie przedsiębiorca nie będzie musiał rozliczać należnego VAT od prezentów, których wartość będzie wynosiła do 20 zł.

Ustawodawca postanowił też wyeliminować różnice dot. przeliczania kursu waluty obcej w podatku  od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Od tej pory, kursy mają być spójne. Wprowadzone zmiany przewidują, że przedsiębiorca może dokonywać przeliczania walut obcych zgodnie z zasadami przeliczania przychodu obowiązującymi na gruncie podatku dochodowego.

Pakiet SLIM VAT przewiduje także korzyści dla eksporterów. Wydłużono terminu wywozu towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów. Obecnie wynosi on 6 miesięcy (należy jednak pamiętać, że wywóz musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę oraz uzyskał  dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE).

Wprowadzone zmiany przewidują też możliwość odliczania VAT w przypadku refakturowania usług noclegowych. Warunek jest jeden –  przedsiębiorca  musi nabyć usługę noclegową w celu dokonania odsprzedaży.

Ustawodawca przygotował też zmianę, która powinna być ułatwieniem dla podatników, rozliczających się miesięczne. Obecnie obowiązują zmienione zasady odliczania VAT naliczonego na bieżąco. Termin wydłużono łącznie do 4 okresów.

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany są nastawione na ułatwienie rozliczania VAT. Czy uda się osiągnąć taki efekt?  tego dowiemy się w praktyce.

 

Iga Gawinecka
prawnik
Przez |2021-02-22T14:29:40+02:001 marca 2021|Podatki|0 komentarzy

Informacje o autorze: