Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej2019-12-18T15:50:23+02:00

Począwszy od 2011 r. osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą uzyskały prawną możliwość przekształcenia w spółkę kapitałową. W odróżnieniu od założenia nowej spółki przez przedsiębiorcę, przekształcenie umożliwia zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju umów – z pracownikami, z dostawcami, czy z bankami. Sukcesja takich przedsiębiorstw nie wymaga również zgody ww. kontrahentów na przekształcenie, a dodatkowo zapewnia np. zachowanie historii finansowej, co często ma ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości operacyjnej prowadzonego biznesu. Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej jest więc doskonałą szansą na dalszy rozwój naszej działalności.

Przeczytaj także – sukcesja w biznesie.

Sukcesja uniwersalna KSH

Podstawowa korzyść z tej procedury polega na tym, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Sukcesja uniwersalna przedsiębiorstwa sprawia, że nowa spółka pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Wyjątkiem są sytuacje, w których ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Innymi słowy – firma nie musi dwa razy powtarzać procedur i płacić za to, co już kiedyś uzyskała lub kupiła w swojej historii. Z doświadczenia kancelarii wynika również, że także podmioty prywatne przenoszą określone uprawnienia na przekształcony podmiot (np. konto w serwisach internetowych z zachowaniem dotychczasowej historii użytkownika) uznając ciągłość operacyjną danej firmy w wyniku dokonanego przekształcenia w spółkę. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć się, jak przebiega sukcesja uniwersalna KSH, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci w jej przeprowadzeniu. Korzystając z naszych usług możesz być spokojny o jej efekty.

56 400 01 01

kancelaria@kancelariacw.pl

Formularz kontaktowy