Skutki niezgłoszenia zmiany umowy spółki do sądu rejestrowego