A jednak – co dwóch wspólników w spółce, to nie jeden!