CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie z papierowej na elektroniczną formę wypełniania zawiadomień i wniosków w procesie budowlanym. Od lutego 2021 roku za pośrednictwem platformy e-budownictwo, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, można składać 13 e-formularzy, takich jak m.in.: zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o legalizację czy wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Od 1 lipca 2021 r. będzie można dodatkowo złożyć online wniosek o:

1) odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

2) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

3) wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki/terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

4) zmianę pozwolenia na budowę,

5) wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

6) wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,

7) pozwolenie na użytkowanie,

a także zawiadomić o zakończeniu budowy.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Oczywiście nadal pozostają tradycyjne pisemne formularze wniosków – każdy może więc wybrać odpowiednią dla siebie formę złożenia dokumentów.

Serwis e-budownictwo umożliwia wypełnienie i złożenie coraz większej liczby wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2021-06-23T13:23:18+02:0015 czerwca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: