CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) – NOWY REJESTR

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) – NOWY REJESTR

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza, a tym samym zmniejszenie emisji substancji stanowiących przyczynę powstawania smogu. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem w realizacji polityki niskoemisyjnej. Ponadto ma też zawierać informacje o programach dofinansowań wymiany źródeł ciepła. W rezultacie właściciele lub zarządcy budynków/lokali zobowiązani będą do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Cały proces rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy. Oddanie i uruchomienie źródeł ciepła/spalania w budynku/lokalu po tym terminie oznacza skrócenie czasu na złożenie oświadczenia do 14 dni.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja musi zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela/zarządcy budynku/lokalu oraz adres miejsca zamieszkania/siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych na terenie nieruchomości źródeł ciepła/spalania oraz o ich przeznaczeniu i rodzaju wykorzystywanych paliw;

4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5) adres e-mail (opcjonalnie).

W celu wzmocnienia przestrzegania obowiązku złożenia deklaracji wprowadzono sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niedopełnienia zobowiązania. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, czyli od 20 do 5000 zł. Kary można uniknąć poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, jedynie w przypadku, gdy zorientujemy się o przekroczonym terminie przed powzięciem informacji przez urząd.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2021-06-23T13:23:15+02:0015 czerwca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: