ochrona środowiska

13 czerwca 2022

Strefy czystego transportu – ekologizuj się lub płać! 

Strefy czystego transportu – ekologizuj się lub płać!  Trend jest jednoznaczny – mamy być bardziej zieloni. 24 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę […]
15 czerwca 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy rejestr

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza, a tym samym zmniejszenie emisji substancji stanowiących przyczynę powstawania smogu. CEEB ma być narzędziem w realizacji polityki niskoemisyjne