Darowizna udziału w spółce jawnej lub komandytowej