Prawa zależne do utworu

Prawa zależne do utworu

Otrzymałem ostatnio pytanie, czy istnieje możliwość dokonania modyfikacji zakupionej przez klienta witryny internetowej. Witryna została wykonana przez profesjonalistę zgodnie z uwagami i potrzebami klienta. Po upływie 2 lat klient stwierdził, że witryna w aktualnym kształcie nie spełnia w pełni jego potrzeb, które powstały w trakcie jej użytkowania jak choćby stan epidemii. Dlatego konieczne okazało się dodanie nowych funkcji, które ułatwią mu prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety nie mógł on skontaktować się z twórcą witryny, co utrudniało mu funkcjonowanie.

W pierwszej kolejności konieczna okazała się analiza umowy zawartej przez klienta z twórcą witryny internetowej. W treści umowy, twórca przeniósł na klienta autorskie prawa majątkowe za wynagrodzeniem. To bardzo ważne, aby taki zapis znalazł się w umowie, ponieważ jest on skuteczny tylko jeżeli ma formę pisemną i pozwala korzystać klientowi z witryny internetowej. Kolejnym krokiem było ustalenie, czy doszło również do przeniesienia na klienta możliwości wykonywania praw zależnych do witryny internetowej. Było to kluczowe, ponieważ tylko ten zapis umożliwi klientowi tzw. zmianę dzieła twórcy, ponieważ innymi słowy, zmiana cudzego utworu powoduje powstanie utworu zależnego (ulepszona witryna), który opiera się na utworze pierwotnym (posiadanej witrynie internetowej). Na szczęście również i ten zapis został ujęty w umowie między klientem a twórcą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dodatkowo zgodnie z art. 46 wskazanej ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. W skrócie, przytoczone przepisy wskazują wprost, że mimo przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu, aby móc go w przyszłości modyfikować należy również zadbać o to, aby w umowie z twórcą dodać zapisy dotyczące możliwości wykonywania praw zależnych, czyli np. modyfikowania witryny internetowej.

Dzięki temu, że klient posiadał odpowiednie zapisy w umowie, możliwe było przez niego zawarcie umowy z firmą, która dokonała na jego rzecz wymaganych modyfikacji witryny internetowej. Oczywiście i w tej sytuacji konieczne było przeanalizowanie umowy z nową firmą pod kątem praw autorskich i praw zależnych, aby klient nadal miał zabezpieczoną możliwość skorzystania z pomocy innej firmy nie naruszając przy tym praw twórcy.

 

Krzysztof Antkowicz
radca prawny
Przez |2020-10-26T15:19:00+02:0026 października 2020|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.