Instalacje fotowoltaiczne a zmiany w prawie

Instalacje fotowoltaiczne a zmiany w prawie

Przepisy dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych wpływają na rozwój tego sektora. Nowe regulacje wprowadziły m.in.:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie jest przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej, tym samym umożliwia korzystanie z systemu opustów,

  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,

  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji (do 6,5 kW),

  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,

  • ulgę termomodernizacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają dzięki temu możliwość odliczenia nawet do 53 tys. zł wydatków poniesionych m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montażem.

  • ujednoliconą stawkę VAT do 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2.

Zmiany dotyczą jednak nie tylko uprawnień dla inwestorów. Nowelizacja ustawy dotyczącej prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 roku wprowadziła nowe obowiązki w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami konieczne jest:

  • dokonanie uzgodnień projektu mikroinstalacji (o mocy do 50 kW) z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

  • zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce lokalizacji danego obiektu o zakończeniu wykonania inwestycji i planowanego rozpoczęcia jej użytkowania.

Podejmując zatem decyzję w przedmiocie montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW, konieczne będzie spełnienie dwóch dodatkowych formalności.

W dobie wprowadzanych zmian istotnym pozostaje jednak to, że prawo budowlane w dalszym ciągu przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia budowy dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW.

Zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych mają na celu uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego, przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa instalacji. Wobec faktu, iż koszty instalacji fotowoltaicznej dla sporej grupy inwestorów mogą być zaporą, wprowadzane różnego rodzaju systemy wsparcia pozwolą na szybszy zwrot nakładu oraz możliwość odsprzedaży energii.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2020-10-19T14:14:18+02:0019 października 2020|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: