Nieuczciwa konkurencja – opłaty półkowe

Nieuczciwa konkurencja – opłaty półkowe

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako jeden z takich czynów wymienia w art. 15 utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Dzisiejszy wpis poświęcony jest jednemu z rodzajów utrudnień, tzw. „opłatom półkowym„, czyli „pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”.

Jeden z klientów zwrócił się do mnie z pytaniem, czy może coś zrobić z tym, że właściciel sieci sklepów, do których dostarcza swoje produkty, oprócz samej marży nalicza mu dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedanego w sklepach towaru. Wynagrodzenie naliczano procentowo od przychodu klienta. W ten sposób uzyskany dochód klienta ulegał znacznemu pomniejszeniu. Sieć sklepów, w których sprzedawał swoje produkty była dominująca na rynku, dlatego też przez lata nie sprzeciwiał się nieuczciwemu sprzedawcy. Ponadto dalszą współpracę uzależniał od uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku stosowania takich praktyk, klient  (jak każdy przedsiębiorca) ma prawo nie zgodzić się na nie. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy przeanalizować umowę łączącą strony i ustalić czy mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń. Innymi słowy, świadczenie jednej strony powinno odpowiadać świadczeniu drugiej strony. Oczywiście jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest zasada swobody umów, jednak i ona doznaje pewnych ograniczeń. W przypadku klienta ekwiwalentność świadczeń niestety nie występowała. Właściciel sklepu dostawał wynagrodzenie niezależnie od podjętych przez siebie działań promocyjnych, do których w umowie się zobowiązał w zamian za dodatkowe wynagrodzenie. Z umowy wynikało, że wynagrodzenie otrzyma za samą gotowość, a nie przeprowadzenie działań.

W tej sytuacji, klient ma możliwość zażądać od nieuczciwego przedsiębiorcy zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Klient mógłby wezwać sprzedawcę do zwrotu bezpodstawnie pobranej prowizji za okres 3 lat, ponieważ taki jest okres przedawnienia w przypadku tego czynu nieuczciwej konkurencji.

 

Krzysztof Antkowicz
radca prawny
Przez |2020-11-16T17:51:52+02:0016 listopada 2020|Nieuczciwa konkurencja|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.