Nowelizacja prawa transportowego

Nowelizacja prawa transportowego

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą 22 października 2021 roku podpisał Prezydent Andrzej Duda czeka na publikację. Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów z unijnych dyrektyw.

Nowa ustawa stawia na komputery.  Wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych. Ma to zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować ich właściwe prowadzenie bez możliwości  nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu. Cyfryzacja ma też wyeliminować papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego. Nowelizacja wprowadza również możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych w formie nauczania na odległość, z wykorzystaniem Internetu, czyli e-learningu.  Dzięki temu ma być szybciej i elastyczniej, zarówno dla kierowców, jak i podmiotów szkolących. Pandemia pokazała, że dużą część spraw administracyjnych możemy załatwić bez wychodzenia z domu, przyszedł więc czas na cyfryzację również i na tej dziedziny.

Łatwiejsze będzie też zatrudnienie kierowcy z “kraju trzeciego świata”. Jest to spowodowane wprowadzeniem karty kwalifikacji kierowcy. Kartę tę będzie wydawał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu i będzie ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski. O wydanie takiej karty będzie wnioskował sam kierowca. Jednocześnie w ustawie zrezygnowano z potwierdzania uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy na podstawie świadectwa kierowcy. Świadectwo to będzie jednak dalej wydawane jako dokument potwierdzający legalne zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dają, ale mogą też zabrać. Ustawa wprowadza instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Nastąpi to po stwierdzeniu przez wojewodę, że świadectwo zostało wydane na podstawie odbycia kwalifikacji lub szkolenia w wymiarze godzin mniejszym niż wynika to z przepisów. Informacja o takim cofnięciu będzie przekazywana do CEPiK.

Dzięki nowelizacji będzie można także szybciej rozpocząć karierę zawodowego kierowcy. Granica wieku uprawniająca osoby, które uzyskały tzw. kwalifikację wstępną przyśpieszoną, do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E została obniżona do 21 lat. Dotychczas była to granica 23 lat lub 21 lat, przy czym taka osoba mogła kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób  liniami =komunikacyjnymi na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Większość przepisów wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu aktu. Na niektóre zmiany trzeba będzie poczekać np. regulacje związane m.in. z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Te wejdą w życie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zapisy regulujące międzynarodową wymianę informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy oraz wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Tamara Bryczkowska
prawnik
Przez |2021-11-22T12:47:37+02:0022 listopada 2021|Aktualności prawne|0 komentarzy

Informacje o autorze: