Polski Ład – zmiany dla przedsiębiorców

Polski Ład – zmiany dla przedsiębiorców

Polski Ład to projekt prawdziwej podatkowej rewolucji. Zgodnie z projektem ustawy nowy ład podatkowy oznacza liczne zmiany dla przedsiębiorców. Podatki PIT, CIT, składka zdrowotna, kwota wolna od podatku czy ryczałt podatkowy to tylko niektóre, aczkolwiek znaczące zmiany podatkowe.

Polski Ład przybrał już kształt projektu ustawy. Możemy więc poddać go bardziej szczegółowej analizie, opartej już nie tylko na politycznych zapowiedziach i medialnych dywagacjach. Przyjrzyjmy się bliżej planowanym rozwiązaniom.

Wyższa kwota wolna od podatku

Dyskusja o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku toczy się od lat. Teraz planowany jest jej wzrost z 8 000 zł do 30 000. To przede wszystkim ukłon w stronę gorzej zarabiających, zwłaszcza tych na etacie. Należy jednak wstrzymać się z nadmiernym optymizmem, ponieważ o podniesieniu kwoty wolnej słyszymy od wielu lat.

Zmiana progu podatkowego

Zmianie ulegnie też drugi próg podatkowy, bowiem planowane jest podniesienie jego granicy z obecnych 85 000 zł do 120 000 zł. To dobra informacja, bowiem ogranicza to obciążenie podatkowe dla osób o dochodach miesięcznych w wysokości 7000 zł i więcej.

Nowe stawki ryczałtu podatkowego

Ta zmiana nie będzie jednak dotyczyć wszystkich podatników. Przewiduje się wprowadzenie:

  • 14% – dla przedstawicieli zawodów medycznych, technicznych i branży budowlanej;
  • 12% – dla przedstawicieli branży IT.

Dokładniejsza analiza proponowanych w ryczałcie podatkowym zmian pokazuje, że dla części przedsiębiorców będzie ona nieopłacalna.

Modyfikacje w zakresie składki zdrowotnej

Zmiana sposobu obliczania wysokości składki zdrowotnej budzi największe kontrowersje. Wysokość stopy procentowej składki będzie utrzymana na poziomie 9%, ale nie będzie już możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. Warto podkreślić, że dotąd możliwe było odliczenie w wysokości 7,75%.

Składka zdrowotna nie ominie także tych, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu. W ich wypadku wyniesie 1/3 ryczałtu. Składkę zdrowotną wysokości 9% wynagrodzenia zapłacą też członkowie zarządu spółek i fundacji.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak uciec przed większą składką zdrowotną, która dotknie przede wszystkim jednoosobowe działalności gospodarcze i wspólników spółek osobowych, rozliczających się podatkiem liniowym. Na tym etapie trudno rekomendować konkretne rozwiązania, gdyż słychać już medialne pogłoski o jej zmniejszeniu. Rozważane jest m.in. jej obniżenie do 3% lub zachowanie prawa do częściowego odliczenia składki zdrowotnej od podatku w wysokości 4,75%.

Ulga dla klasy średniej

Oznacza możliwość odliczenia od dochodu kwoty uzależnionej od wysokości rocznego przychodu. Wysokość ulgi ma być ustalona w oparciu o specjalnie opracowany algorytm. Z ulgi będą mogli skorzystać jedynie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub w ramach spółdzielczego stosunku pracy. Dodatkowo konieczne jest osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie od 68 412 do 133 692 zł.

Nowe obowiązki ewidencyjne

Zmiany dla przedsiębiorców dotyczą też kwestii ewidencji podatkowej. Zwiększy się stopień kontroli fiskusa nad finansami przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej, a następnie przesyłania ich do urzędu skarbowego.

Zmiany w zakresie finansowania dłużnego

Z katalogu kosztów uzyskania przychodu rząd planuje wykreślić odsetki od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, z których pieniądze będą przeznaczane m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego czy objęcie udziałów i akcji.

„Estoński CIT” na nowych zasadach

Stwarza on możliwość, aby nie płacić CIT-u tak długo, jak zysk jest przeznaczany na inwestycje i zostaje w firmie.

Zmiany mają polegać na zniesieniu ograniczeń związanych ze stosowaniem estońskiego CIT-u (m. in. zniesienie górnego limitu przychodów, a także otwarcie możliwości skorzystania z estońskiego CIT-u dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych).

Zmiana rozliczenia przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą

Obecny stan prawny daje możliwość dokonania wyboru: opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Proponowana zmiana likwiduje ten wybór. Opodatkowaniu będzie podlegał przychód bez możliwości odliczenia poniesionych kosztów związanych z najmem. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość, dla rynku najmu, który wciąż bardzo dynamicznie się rozwija.

Zmiany podatkowe dla spółek holdingowych

Przewiduje się dla nich preferencje podatkowe w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ze zbycia udziałów/akcji w holdingowej spółce powiązanej na rzecz niepowiązanego podmiotu, a także zwolnienia z podatku 95% dywidendy otrzymanej przez spółkę holdingową od spółki córki. Spółkami holdingowymi, które będą mogły skorzystać z preferencji są – spółki z o.o. i spółki akcyjne, które są polskimi rezydentami podatkowymi.

Porozumienie inwestycyjne

Projekt zakłada powołanie nowej instytucji. Porozumienie inwestycyjne, bo o nim mowa, będzie umową zawieraną pomiędzy inwestorem a organem podatkowym. Dzięki jego zawarciu, inwestor będzie miał pewność co do wykładni przepisów prawa.

 

To tylko część zmian, jakie proponuje się w ramach Polskiego Ładu. Projekt ustawy liczy aż 500 stron i wciąż budzi kontrowersje. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które mają doprowadzić do wypracowania ostatecznego kształtu planowanych rozwiązań. Warto rozważyć możliwość skorzystania z proponowanych rozwiązań, takich jak: estoński CIT, porozumienie inwestycyjne czy holding. W kontekście planowanych zmian warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy forma prowadzonej działalności jest dla nas optymalna. 

Iga Gawinecka

prawnik

Przez |2022-01-20T15:43:28+02:0030 sierpnia 2021|Nowy Polski Ład, Podatki, Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: