Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.