umowa

20 maja 2024

Przedsiębiorco! Ty też możesz być konsumentem.

W relacjach między przedsiębiorcami coraz bardziej rozpowszechnione są umowy zawierane na odległość, m.in. inicjowane za pośrednictwem rozmów telefonicznych z konsultantami, czy na spotkaniach poza siedzibami przedsiębiorstwa, […]
20 listopada 2023

Ograniczenia wysokości kary umownej

Podpisana umowa zobowiązuje obie strony do przestrzegania jej warunków. Może się jednak zdarzyć, że pojawią się przeszkody uniemożliwiające jej wykonanie. Aby uniknąć takiej sytuacji, można zastosować […]
13 października 2023

Kara umowna – kiedy i w jakiej wysokości przysługuje?

Przed zawarciem każdej umowy powinniśmy szczegółowo przeanalizować jej treść. Jedną z kwestii, na którą szczególnie warto zwracać uwagę, jest kara umowna. Warto być świadomym, kiedy druga […]
13 grudnia 2022

Zmiany ustawy o prawach konsumenta

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany ustawy o prawach konsumenta.