Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki