Zaniżanie cen

Zaniżanie cen

Artykuł 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje sposoby, w jakie przedsiębiorcy mogą utrudniać innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Dzisiejszy wpis dotyczy jednego ze wskazanych w przepisie czynów tj. sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia, albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców”, czyli tzw. „zaniżanie cen”.

W przypadku tego procederu mamy do czynienia ze zjawiskiem gospodarczym, którym jest sprzedaż poniżej kosztów własnych. Oznacza to takie zaniżenie ceny, którego skutkiem jest powstanie straty po stronie sprzedawcy, wytwórcy towaru lub świadczącego usługę. Strata musi wystąpić w całym segmencie działalności danego przedsiębiorcy. Sprzedaż jednego produktu poniżej kosztów własnych nie może być traktowana jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie sprzedaży poniżej kosztów własnych musi być traktowane jako rozwiązanie szczególne i wyjątkowe. Przyjmuje się, że w ramach wolnego rynku, każdy przedsiębiorca może dowolnie ustalać i różnicować stosowane przez siebie ceny. Sprzedaż poniżej kosztów jest dozwolona i może być prowadzona zarówno w sposób jawny, czyli np. w formie wyprzedaży, jak i w sposób ukryty, np. w formie braku wzrostu cen mimo wzrostu jakości produktu.

Za czyn nieuczciwej konkurencji przyjąć należy w tym wypadku sytuację, w której celem obniżenia ceny przez danego kontrahenta jest eliminacja innego przedsiębiorcy z rynku (szeroko lub wąsko rozumianego np. jedna sieć sklepów). Eliminacja w takim wypadku przeważnie ma na celu zajęcie miejsca konkretnego konkurenta. Takie działanie wynika z chęci stworzenia przez nieuczciwego przedsiębiorcę warunków, w których w przyszłości mógłby on dyktować klientom ceny lub inne warunki umów. Dlatego oprócz samego zaniżania ceny konieczne jest udowodnienie, że celem tego zachowania jest eliminacja innej osoby prowadzącej działalność. Aby skutecznie udowodnić, że mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji, pokrzywdzony będzie musiał wykazać dodatkowo, że nieuczciwy przedsiębiorca działał w sposób umyślny.

W tej sytuacji, gdy właściciel firmy uzna, że względem niego podjęto próbę eliminacji z rynku, ma on możliwość zażądać od wskazanego nieuczciwego przedsiębiorcy:

– zaniechania niedozwolonych działań,

– usunięcia skutków niedozwolonych działań,

– złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

– naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,

– zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego (jeżeli czyn był zawiniony).

Kwoty żądane przez pokrzywdzonego powinny wynikać z poniesionych przez niego szkód.

 

Krzysztof Antkowicz
radca prawny
Przez |2021-01-21T14:03:36+02:0018 stycznia 2021|Nieuczciwa konkurencja|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.