Sprzedaż towaru przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej