Zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego

Zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego

Rok 2021 to czas wielu zmian z zakresu prawa podatkowego. Jedną z nowości są zmiany dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany, o którym mowa, jest uproszczoną formą opodatkowania. Korzysta z niej wielu drobnych przedsiębiorców, a wkrótce do ich grona dołączy także szereg większych firm.

Wprowadzona nowelizacja przewiduje podwyższenie limitu przychodów, który umożliwia skorzystanie z ryczałtu. Został on podwyższony z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro. Podwyższeniu uległ także limit przychodów, który dopuszcza kwartalne wpłaty ryczałtu z 25 tysięcy euro na 200 tysięcy euro.

Istotną modyfikacją jest również poszerzenie definicji wolnego zawodu. Obecnie są nią objęci min.: radcowie prawni, fizjoterapeuci, psychologowie czy księgowi.

To jednak nie jedyne usprawnienie. Do tej pory, z ryczałtu mogły skorzystać osoby, które wykonywały wolny zawód z zastrzeżeniem, że świadczyły usługi na rzecz podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Obecnie wolny zawód może realizować świadczenia usług na rzecz innych przedsiębiorców.

Warto też wspomnieć o obowiązujących stawkach ryczałtu. W aktualnym stanie prawnym wynoszą one:

  • 17% – w zakresie przychodów osiąganych z wykonywania wolnych zawodów;

  • 15% – min. w zakresie przychodów ze świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych innych niż świadczone w ramach wolnego zawodu;

  • 10% – dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;

  • 8,5% – w zakresie przychodów do kwoty 100 000, a także 12,5% przychodów od nadwyżki ponad 100 000 zł z tytułu min. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych;

  • 5,5% – dotyczy min. przychodów z robót budowlanych;

  • 3% – w zakresie min. przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

  • 2% – dotyczy min. przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Co należy zrobić aby skorzystać z ryczałtu?

  • Złożyć oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego (możliwe jest też elektroniczne złożenie wniosku CEIDG-1);

  • jeśli przedsiębiorca wybiera ryczałt już w trakcie prowadzenia działalności – oświadczenie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jaki cel chciał osiągnąć ustawodawca wprowadzając zmiany?

Przede wszystkim, poszerzono krąg podmiotów, które mogą dokonać wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Obecnie, ryczałt będzie mógł być stosowany przez podatników, którzy do tej pory byli pozbawieni takiej możliwości.

Proponujemy rozważyć możliwość zmiany opodatkowania na ryczałt. Czasu nie zostało wiele – decyzję należy podjąć do 20 lutego 2021 roku.

 

Iga Gawinecka
prawnik
Przez |2021-02-02T11:42:41+02:001 lutego 2021|Podatki|0 komentarzy

Informacje o autorze: