e-doręczenia – zmiany w doręczeniach korespondencji

e-doręczenia – zmiany w doręczeniach korespondencji

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza istotne zmiany w zakresie doręczania korespondencji w obrocie gospodarczym i administracji. Nowe rozwiązania zmienią tradycyjny sposób doręczenia przesyłek. E-doręczenie będzie traktowane tak jak wysłanie listu poleconego. Usługa doręczenia elektronicznego będzie darmowa. Poniżej przedstawiamy istotne zmiany, które są szczególnie ważne dla przedsiębiorców.

W celu ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych z dniem 1 lipca 2021 roku obowiązywać będzie nowy rejestr publiczny – baza adresów elektronicznych, zawierający wszystkie adresy elektroniczne do doręczeń. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności adres do doręczeń elektronicznych powinni posiadać:

  • od dnia 1 października 2021 r. podmioty wpisane do KRS oraz profesjonalni pełnomocnicy,

  • od dnia 1 października 2026 r.podmioty wpisane do CEIDG.

Utworzenie adresu oraz przyporządkowanie do niego skrzynki do doręczeń następuje na podstawie wniosku danego podmiotu do ministra właściwego do spraw informatyzacji lub automatycznie po otrzymaniu z KRS lub CEIDG danych podmiotów tam zarejestrowanych. Wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS i CEIDG zobligowani są do wywiązania się ze swojego obowiązku od 30 września 2026 roku.

Kontakt z podmiotami profesjonalnymi ma zostać w pełni przeniesiony do Internetu. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS będą mieli obowiązek wyznaczyć administratora skrzynki doręczeń, czyli osobę upoważnioną do zarządzania skrzynką. W odniesieniu do osoby fizycznej, w tym przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG, nie będzie to obowiązkowe. Podmioty publiczne mają obowiązek przejścia na tryb doręczeń elektronicznych w następujących terminach:

  • organy administracji rządowej – od 1 października 2021 roku;

  • inne organy władzy publicznej, NFZ, ZUS i KRUS – od 1 stycznia 2022 roku;

  • jednostki samorządu terytorialnego – od 1 stycznia 2024 roku;

  • sądy i trybunały – od 1 października 2029 roku.

W odniesieniu do korespondencji kierowanej do nieprofesjonalistów i podmiotów, których nie dotyczy obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wykorzystywane będą tzw. przesyłki hybrydowe. Polegać to będzie na utworzeniu i nadaniu przesyłki w jednej formie (elektronicznej lub papierowej), a następnie przetworzeniu i doręczeniu jej w drugiej formie.

Celem ustawy jest digitalizacja funkcjonowania organów władzy publicznej. Termin, od którego istnieje obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych będzie można złożyć za pomocą usługi online udostępnianej przez właściwego ministra do spraw gospodarki. Nowe przepisy mają także zapewnić synchronizację danych zawartych w bazie adresów elektronicznych z danymi zawartymi w CEIDG i KRS.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2021-06-21T10:23:48+02:0015 marca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Napisz komentarz