Teleporada w pigułce – część 1

Teleporada w pigułce – część 1

Od ponad roku przychodzi nam zmierzyć się z wyzwaniem epidemiologicznym, które dotyka prawie wszystkie branże. Nie inaczej jest w przypadku ochrony zdrowia – w błyskawicznym tempie trzeba było opracować w jaki sposób przenieść wizytę w gabinecie lekarskim do strefy on-line. Brzmi abstrakcyjnie, a stało się rzeczywistością.

W ramach cyklu wpisów poświęconych teleporadzie omówione zostaną jej kluczowe i najbardziej newralgiczne elementy. Pierwszym z nich jest realizacja obowiązku informacyjnego wobec pacjenta na etapie rejestracji medycznej. W praktyce wiele problemów pojawia się jeszcze przed teleporadą. Im więcej wątpliwości, zwłaszcza tych o charakterze technicznym, zostanie rozwiązanych przed jej udzieleniem, tym szybciej będzie można skupić się już tylko na świadczeniu medycznym.

O czym należy pamiętać w pierwszym kontakcie z pacjentem? O czym poinformować?

    • Wskazanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się placówka w celu odbycia teleporady – może okazać się, że aplikacja, z której korzysta podmiot wymaga zainstalowania odpowiedniego oprogramowania przez pacjenta.

    • Przedstawienie sposobu postępowania w sytuacji, w której próba kontaktu z pacjentem skończy się niepowodzeniem – należy pamiętać, że przepisy nakładają w tym zakresie pewne obowiązki. Aby działanie placówki było uznane za prawidłowe, należy wykonać co najmniej trzy próby kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

    • Poinformowanie o możliwości odbycia wizyty w formie stacjonarnej, jeśli wyniknie taka potrzeba – nie w każdym przypadku konsultacja on-line doprowadzi do pełnej diagnozy i pacjent powinien mieć tego świadomość.

    • Przekazanie instrukcji dotyczących sposobu realizowania e-recepty, e-skierowania, e- zlecenia (w zakresie, w którym tych informacji nie przekazuje lekarz) – każda placówka może przyjąć swój system usprawnienia kontaktu z pacjentem, jednak przyjęte rozwiązanie musi być przejrzyste dla obu stron.

    • Poinstruowanie o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta – posiadanie takiego konta ułatwia wiele formalności związanych z procesem leczenia. Za jego pomocą można upoważnić daną osobę do informacji o swoim stanie zdrowia, a także zarejestrować się na szczepienie ochronne.

Kolejna część będzie poświęcona kwestii prawidłowego przebiegu teleporady oraz jej właściwym opisaniu w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Patrycja Krótka
prawnik
Przez |2021-04-09T10:57:57+02:008 marca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: