Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że…?

18 października 2021 r.

Od 1 października br. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia.

Jakie zadania będą spoczywały na koordynatorze?

  • koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością;

  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia;

  • ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia;

  • komunikacja pomiędzy personelem administracyjnym, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń;

  • udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;

  • analiza i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych;

  • monitorowanie realizacji indywidualnych planów opieki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o POZ.

Patrycja Zawadzka
radca prawny

13 września 2021 r.

Od 1 lipca br. ruszył pilotaż programu „Profilaktyka 40+”, którego celem jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Do projektu mogą dołączyć podmioty, które mają podpisaną umowę z NFZ i które złożą wniosek o udział w  programie w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2021r. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów i zainteresowania się warunkami uczestnictwa w pilotażu!

Patrycja Zawadzka
radca prawny

9 sierpnia 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wprowadzono istotną zmianę w postaci możliwości przedłużenia okresu kwarantanny lub izolacji spowodowanej COVID-19 do 21 dni:

„W przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zajadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo styczności ze źródłem zakażenia, albo zakażenia, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do 21 dni.”

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny

12 lipca 2021 r.

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (obowiązującą od dnia 25 czerwca 2021). Na liście znajdują się 123 produkty lecznicze (sprawdź: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-produktow-leczniczych-niepodlegajacych-finansowaniu-w-ramach-procedury-ratunkowego-dostepu-do-technologii-lekowych3)

 

Na podstawie art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz.790 Minister Zdrowia ogłosił:

1)    do dnia 30 czerwca 2021 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosiła 2 900 zł.

2)    od dnia 1 lipca 2021 r., wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 4 186 zł.

Patrycja Zawadzka
radca prawny

30 czerwca 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Przepisy wprowadziły wiele kluczowych zmian w zakresie dokumentacji medycznej – w szczególności zasadę jej prowadzenia w formie elektronicznej! Ponadto, zmodyfikowano kategorie danych osobowych pacjentów, które mogą być przetwarzane w dokumentacji, a także zniesiono obowiązek prowadzenia dokumentacji zbiorczej.  Warto pamiętać, że rozporządzenie ma również kilkanaście załączników – każde z nich stanowi wzór konkretnej procedury czy formularza. Może okazać się, że któreś z nich dotyczą właśnie Twojej placówki – sprawdź to!

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny
Przez |2021-10-14T18:51:37+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Informacje o autorze: