Q&A

Q&A

18 października 2021 r.

Czy pacjent musi podpisywać osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania świadczenia medycznego?

Nie ma takiego obowiązku. Sama zgoda pacjenta na leczenie pochłania zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu – w zasadzie nie ma możliwości skutecznego leczenia bez posługiwania się danymi. Dlatego wystarczy samo wypełnienie formularza zgody na leczenie. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy chcą Państwo prowadzić działalność marketingową wobec pacjenta – np. wysyłając mu e-maile z nową ofertą cenową na pakiety badań itp. W tym przypadku pacjent musi wyrazić na to zgodę, ponieważ przy zgodzie na leczenie nie można już używać domniemania, że zgodził się również na wysyłanie tego typu ofert. Wtedy należy odebrać od pacjenta osobną zgodę na przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny

13 września 2021 r.

Czy mogę udostępnić pacjentowi dokumentację medyczną w formie elektronicznej?

Tak, jest to jedna z form udostępniania dokumentacji przewidzianych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednak należy pamiętać, że w dobie wzmożonego cyberbezpieczeństwa przekazywanie jakichkolwiek danych w ten sposób nie może być pozbawione dodatkowych środków ostrożności. Przykładowo, jeśli przesyłamy pacjentowi dokumentację za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokumentacja ta powinna być zaszyfrowana a dostęp do niej należy przesłać pacjentowi w formie wiadomości SMS. Najważniejsze jest to, by zachować zasadę podwójnej weryfikacji i by nie wysyłać pacjentowi dokumentacji bez żadnych technicznych zabezpieczeń.

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny

9 sierpnia 2021 r.

Czy mogę udostępnić dokumentację medyczną pacjentki po jej śmierci, na wniosek wnuczki?

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest taka możliwość.

Art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

„Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.”

Wnuczka jest osobą bliską w rozumieniu tych przepisów, dlatego o ile nie sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub sama pacjentka za życia, co do zasady będzie można udostępnić taką dokumentację.

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny

12 lipca 2021 r.

Co zrobić w sytuacji, w której pacjent odmawia podpisania formularza zgody na leczenie?

Pacjent ma prawo nie tylko do leczenia, ale także do odmowy. Należy odnotować w dokumentacji medycznej brak zgody pacjenta na wykonanie danego świadczenia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie podpisu pacjenta pod odmową, jednak w praktyce może być to trudne do zrealizowania. Stąd adnotacja o okolicznościach odmowy, dacie i godzinie powinna być wystarczająca z perspektywy ewentualnych roszczeń.

Patrycja Zawadzka
radca prawny

30 czerwca 2021 r.

Czy jeśli prowadziłam dokumentację medyczną w formie papierowej przed 1 stycznia 2021 r., muszę przenieść ją do formy elektronicznej w związku z obowiązywaniem nowych przepisów?

Na szczęście nie. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (z wyjątkami!) obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i nie ma tzw. mocy wstecznej. Oznacza to, że wszelka dokumentacja, która będzie wygenerowana począwszy od tej daty musi być zgodna ze standardami elektronicznymi, a ta tworzona wcześniej może pozostać w formie papierowej. Przez moment brano pod uwagę digitalizację dokumentacji przeszłej, ale ostatecznie zwyciężyły argumenty środowiska medycznego.

 

 Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa medycznego – jesteśmy do dyspozycji.

Po prostu, po ludzku.

 

Patrycja Zawadzka
radca prawny
Przez |2021-10-14T18:55:06+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Informacje o autorze: