Prawo medyczne w pigułce

Prawo medyczne w pigułce

UMOWA KONTRAKTOWA LEKARZA

Podstawową formą zatrudnienia personelu medycznego jest tzw. kontrakt lekarski. Warto wiedzieć, na jakie elementy należy szczególnie uważać konstruując tego typu umowę. Są to z pewnością:

  • Brak zasady podporządkowania i kierownictwa – podporządkowanie i kierownictwo to elementy charakterystyczne dla umowy o pracę, a ich obecność w umowie kontraktowej może być podstawą do podważenia zamiaru stron umowy i stwierdzenia obejścia prawa.

  • Odpowiedzialność za wyrządzone szkody – podstawową zasadą jest tzw. odpowiedzialność solidarna placówki medycznej oraz lekarza, który dokonał naruszenia. To pacjent ma prawo wyboru przeciwko komu kieruje swoje roszczenia. Jednak umowa może przewidywać zasady realizacji tzw. prawa regresu, czyli roszczenia zwrotnego. Strony umowy mogą to uregulować

    w zasadzie dobrowolnie – poprzez ustalenie, że drugiej stronie zawsze będzie przysługiwało prawo roszczenia zwrotnego lub ograniczenie okoliczności, które będą na to pozwalały.

  • Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia – zarówno po stronie podmiotu medycznego, jak i lekarza. Bez tego znacznie utrudnione będzie dochodzenie roszczeń.

  • Kara umowna – umowa może przewidywać karę umowną dla lekarza za konkretne naruszenia. Co ważne, wysokość kary nie może być szacunkowa ani wskazana

    w sposób ogólny – z umowy powinno jasno wynikać za jakie naruszenie przysługuje kara o konkretnej wysokości. W przeciwnym razie w przypadku wystąpienia sporu sądowego, sąd może uznać taki sposób określenia kary jako niezgodny z zasadami współżycia społecznego, co może doprowadzić do całkowitego uniknięcia kary za naruszenie.

  • Zasady rozwiązania umowy – im bardziej szczegółowo, tym lepiej. Kiedy strony mogą rozwiązać umowę, z jakim okresem wypowiedzenia? Czy przewiduje się okoliczności, dla których okres wypowiedzenia nie będzie miał znaczenia, bo umowę będzie można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym?

 

Patrycja Zawadzka
prawnik

 

 

Przez |2021-07-05T10:09:30+02:0030 czerwca 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Informacje o autorze: