Co w prawie piszczy

Co w prawie piszczy

18 października 2021 r.

Najnowszą nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, przeniesiono termin obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r!

W tej samej ustawie wprowadzono także plan finansowania ochrony zdrowia, który zakłada finansowanie w wysokości 5,75% produktu krajowego brutto na rok 2022 (w 2023 r. już 6%!).

 

Patrycja Zawadzka 
radca prawny

13 września 2021 r.

Światło dzienne ujrzał projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia wprowadzający kilka nowych zasad, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni?

  • pojawi się obowiązek uzyskania autoryzacji przez NFZ placówek, które będą finansowe

    z funduszy publicznych,

  • wprowadzony zostanie wewnętrzny monitoring zdarzeń niepożądanych – dla niektórych podmiotów będzie wiązało się to z wdrożeniem obowiązkowego rejestru,

  • akredytacje dla placówek będą udzielane przez NFZ (zamiast Centrum Monitorowania Jakości),

  • przewidywany jest nowy pozasądowy sposób dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych dla pacjentów.

Projekt jest w fazie konsultacji – z nami będziesz na bieżąco i dowiesz się jaki ostateczny kształt nabiorą wskazane propozycje!

 

Patrycja Zawadzka 
radca prawny

9 sierpnia 2021 r.

21 lipca br. został uruchomiony pilotaż programu Opaska Telemedyczna dedykowany placówkom POZ, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Jego celem jest monitorowanie w kontrolowanych warunkach domowych pełnoletnich pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 poprzez zdalny nadzór nad ich parametrami życiowymi. Nabór do pilotażu trwa do 12 sierpnia br. lub do wyczerpania puli opasek.

 

Patrycja Zawadzka 
radca prawny

12 lipca 2021 r.

W dniu 2 lipca br. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Co ważne, regulacja ma dotyczyć ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (z wyłączeniem stomatologii, psychiatrii i rehabilitacji). Rozporządzenie jest próbą odpowiedzi na rosnące wątpliwości dotyczące zasad stosowania dotychczasowych przepisów kształtujących tzw. teleporady wyłącznie w POZ, do innego rodzaju leczenia. Planowo rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 1 października 2021 r. Będziemy się temu jeszcze dokładnie przyglądać.

 

Patrycja Zawadzka 
radca prawny

 

Przez |2021-10-14T18:58:43+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Informacje o autorze: