PRAWO MEDYCZNE bez recepty

Znajdziesz tu:

1. Co w prawie piszczy – alert prawny dotyczący pojawiających się projektów nowych przepisów;

2. Czy wiesz, że…? – objaśnienia aktualnie wchodzących w życie aktów prawnych;

3. Prawo medyczne w pigułce – komentarz do obowiązujących już przepisów, które przynoszą najwięcej trudności w praktyce;

4. Q&A – odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania;

5. Wydarzenia z naszym udziałem – jako pierwsi dowiedzą się Państwo o planowanych kursach, szkoleniach i konferencjach!

Newsletter ukazuje się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Czy wiesz, że…?

18 października 2021 r. Od 1 października br. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia. Jakie zadania będą spoczywały na koordynatorze? koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu [...]

Przez |2021-10-14T18:51:37+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Q&A

18 października 2021 r. Czy pacjent musi podpisywać osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania świadczenia medycznego? Nie ma takiego obowiązku. Sama zgoda pacjenta na leczenie pochłania zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu – w zasadzie nie ma możliwości skutecznego leczenia bez posługiwania się danymi. Dlatego wystarczy samo wypełnienie formularza zgody [...]

Przez |2021-10-14T18:55:06+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Prawo medyczne w pigułce

18 października 2021 r. Jakie są obowiązujące formy udostępniania dokumentacji medycznej? do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; przez [...]

Przez |2021-10-14T18:57:32+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy

Co w prawie piszczy

18 października 2021 r. Najnowszą nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, przeniesiono termin obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r! W tej samej ustawie wprowadzono także plan finansowania ochrony zdrowia, który zakłada finansowanie w [...]

Przez |2021-10-14T18:58:43+02:0018 października 2021|PRAWO MEDYCZNE bez recepty|0 komentarzy